I

Summary 14C ages, Patagonia

Glaciar Ofh Glaciar Bra

Summary 14C ages, Patagonia

14C ages, overridden trees

Glaciar Ofh Glaciar Bra

illillir li^rllf^iÉ

southern Patagonia

~1 Glaciar Huemul

7 11Glaclar Huemul ¡Glaciar Huemul

^ ú Glaciar Ameghino c ¡Glaciar Ameqhinq

O Glaciar Torres

Glaciar Perro O ] Glaciar Francés

0 0

Post a comment